Tasarımda sonuç odaklı olmak:

Ukon, görev aldığı aydınlatma projelerinde tasarımın temel unsurlarından taviz vermediği gibi, bunun yanında çalışılan projelerde, aydınlatma ve ilişkide bulunduğu disiplinler ile uygulanabilirliğine yönelik çözümler üretir; yatırım önceliklerini iyi anlar; kaynak ve süreç yönetimini bu doğrultuda geliştirir ve tasarlananın neticeye ulaşmasını sağlar.

UkonStudio’da ütopik projeler üretilmez. Projenin tasarlandığı şekilde tamamlanması, uygulanabilirliği, uzun soluklu kullanılabilirliği önemsenir.


Projeye özel, ‘’terzi işi’’ çalışma:

Fonksiyonu aynı olmasına rağmen her proje ve yatırımcıya kendi dinamikleri doğrultusunda, özgün projeler geliştirilir.

Benzer şartnameler, şablon çalışmalar asla üretilmez. Benzer işleve sahip projeler dahi farklı dinamikler ile kendi içerisinde ayrışacak şekilde planlanır. Güncele ve ötesine yönelik yenilikçi çalışmalar hedeflenir.

''299.792.458 m/sn''